Један од закључака прошлогодишњег скупа о увођењу IPv6 у Србији била је препорука да се сличан скуп одржи наредне године. У међувремену је покренута е-листа RSNOG заједнице, а Управни одбор РНИДС-а одвојио је средства за подршку организацији RSNOG конференције у 2015.

Имајући ово у виду, припрема прве RSNOG конференције отпочела је 20. априла, слањем позива за пријављивање чланова Програмског тима. Најважнији задатак Програмског тима биће да сачини програм Конференције, који ће одражавати потребе и интересовања RSNOG заједнице.