Peta RSNOG konferencija

Datum i vreme

21. novembar 2019.

Mesto održavanja

Hotel Zira, Beograd
Ruzveltova 35

Lokacija

Hotel Zira

Uskoro