Šta je RSNOG?

Grupa mrežnih operatora Srbije (RSNOG – RS Network Operators’ Group) je neformalna zajednica domaćih mrežnih stručnjaka, okupljena oko zajedničkog interesa poboljšanja kvaliteta, performansi, stabilnosti i sigurnosti internet mreža i usluga u Srbiji.

RSNOG aktivno podstiče razmenu ideja, znanja i najboljih praksi između mrežnih stručnjaka u Srbiji, kao i saradnju sa sličnim grupama u regionu, Evropi i svetu.

Komunikacija RSNOG zajednice odvija se putem elektronskih diskusionih lista (e-liste) i javnih skupova. Javne skupove RSNOG zajednice organizuje Programski tim, koga čine osoba zadužena ispred RNIDS-a za koordinaciju sa RSNOG zajednicom i najmanje četiri osobe koje preko RSNOG e-liste iskažu interesovanje za učešće u organizaciji skupa.

RSNOG zajednica je otvorena za sve mrežne stručnjake u Srbiji, a član zajednice postaje se prijavljivanjem na opštu e-listu i slanjem poruke sa osnovnim podacima o sebi, svom profesionalnom angažmanu i interesovanjima.

Grupe mrežnih operatora u regionu i svetu

SINOG, Slovenija
RONOG, Rumunija
PLNOG, Poljska
NANOG, Severna Amerika
…i mnogi drugi!

Saradnja RSNOG zajednice i RNIDS-a

Fondacija RNIDS učestvovala je u pokretanju RSNOG zajednice i pruža joj podršku od samog početka.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, RNIDS pruža administrativnu, organizacionu i finansijsku podršku aktivnostima RSNOG zajednice. Osim održavanja e-liste i veb-sajta, RNIDS podržava organizovanje javnih skupova i drugih aktivnosti zajednice, usmerenih na razmenu ideja, znanja i najboljih praksi između mrežnih stručnjaka u Srbiji, kao i saradnju sa sličnim grupama u regionu, Evropi i svetu.